3 ขั้นตอนง่ายๆ

ในการติดต่อออกแบบเว็บไซต์และรับเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1

รับข้อมูลเริ่มต้น

แจ้งความต้องการรับเขียนโปรแกรม
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

ประเมินราคา

บริษัทประเมินระยะเวลาและงบประมาณเบื้องต้น
พร้อมเสนอราคาในเวลาอันรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3

นัดพบพร้อมเริ่มงาน

ท่านสามารถแจ้งนัดพบเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทุกสถานที่

ตัวอย่างผลงานรับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรมจองรถ
รับเขียนโปรแกรมร้านอาหาร
รับเขียนโปรแกรมจองห้องประชุม
รับเขียนโปรแกรมบัญชี
รับเขียนโปรแกรมบริหารงานบุคคล
รับเขียนโปรแกรมฝึกอบรม
รับเขียนโปรแกรมสต็อกสินค้า
รับเขียนโปรแกรมที่จอดรถ
รับเขียนโปรแกรมการออกตั๋วเข้าชม
รับเขียนโปรแกรมควบคุมการผลิต
รับเขียนโปรแกรมระบบงานลงทะเบียน
รับเขียนโปรแกรมขายตรง MLM
รับเขียนโปรแกรมจองโรงแรม
รับเขียนโปรแกรม Barcode
รับเขียนโปรแกรม RFID
รับเขียนโปรแกรมจองห้องพัก
รับเขียนโปรแกรมฟิตเนส
รับเขียนโปรแกรม POS
รับเขียนโปรแกรม Arduino
รับเขียนโปรแกรม GPS
รับเขียนโปรแกรม QR Code
รับเขียนโปรแกรม Chat Bot

Line Application

ออกแบบ rich menu
broadcast ข่าวสาร ข้อความต้อนรับ
แสดงรายละเอียด ค่าบริการ
สะสมแต้มแลกของรางวัล
ต่อยอดระบบใช้งานในองค์กรค์