ตัวอย่างผลงาน Web Businesss

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (สมาคม คพอ.)

  • โปรโมทเว็บไซต์ขึ้นสู่หน้าแรก TOP 10 ของ www.google.co.th
  • ราคานำเสนอเป็นรายคำ ขึ้นกับความยากง่ายของคำค้นนั้นๆ
  • ติดอันดับภายใน 3-4 เดือน
  • ดูแลจนครบปี ค่ารักษาอันดับปีถัดไป 25%
  • การันตีคืนเงินหากไม่ติดอันดับตามระยะเวลาที่กำหนด
ติดต่อสอบถาม เว็บ คพอ

Mixdemy

  • สามารถขึ้นหน้าแรกภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน
  • ค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายคลิคและสามารถกำหนดงบประมาณเป็นรายวันได้
  • ค่าบริการ 10% และรายงานความก้าวหน้าทุกวันพฤหัส
ติดต่อสอบถาม เว็บ Mixdemy